Positief Evalueren - een werkvorm

Gepubliceerd op 25 februari 2021 om 14:29

Inspect & Adapt is misschien wel het belangrijkste proces in Agile werken. In dit proces kijk je naar het resultaat, de samenwerking en het ontwikkelproces. 
Leren van het verleden en afspreken hoe je het vanaf morgen nóg beter gaat doen.

Positief evalueren is één van de manieren waarop je jouw Inspect&Adapt proces kunt uitvoeren. 

 Met de positieve evaluatie stimuleer je elkaar om te kijken naar het resultaat, de samenwerking en het ontwikkelproces en daag je elkaar uit om de geleerde lessen te concretiseren naar uitvoerbare acties. Voor jou persoonlijk en voor het team.

De positieve evaluatie kent een aantal regels:

  • Er is geen discussie over het punt dat je aandraagt: het is jouw evaluatie, dit heb jij zo ervaren. De anderen vragen alleen om verduidelijking als ze jouw opmerking niet snappen.
  • Je draagt eerst positieve feedback aan, voordat je jouw verbeterpunten benoemd. 
  • Vervolgstappen worden vertaald naar concreet gedrag wat je kunt zien en ervaren. Zo kunnen teamleden elkaar stimuleren en motiveren om het geleerde in praktijk te brengen.

Voorbereiden

Je hebt nodig: flip over, post-its, stiften.

Pak een leeg flipovervel. Zet een horizontale lijn op 3/4 van het flipovervel. Verdeel het bovenste deel verticaal in tweeën. Zet nu in de linker kolom Wat Ging Goed (WGG), in de rechterkolom Wat Ging Nog Niet Zo Goed (WGNNZG). Onder de horizontaal streep zet je Vervolg Stappen (VS).

Het proces

Stap 1 : Ieder schrijft op post-its (1 per briefje) de punten voor WGG, WGNZG. Neem hier 3 minuten voor. Om de beurt benoemt ieder zijn/haar evaluatie-punten en plakt deze in de betreffende kolom. Eventueel verduidelijkende vragen, geen discussie.

Let op: alleen verbeterpunten wanneer je ook positieve punten genoemd hebt!

Groepeer de opmerkingen.

Stap 2 : Ieder bekijkt de evaluatie en formuleert een actie die óf het team stimuleert iets dat goed ging te blijven doen / verstevigen óf het team stimuleert iets dat nog niet zo goed ging te verbeteren. Schrijf op een post-it. Om de beurt deelt ieder zijn actie en plakt deze in het VS vlak.

Stap 3 : Er zijn nu verschillende acties gedefinieerd. Is het haalbaar om deze allemaal in de volgende sprint op te pakken? Of is het beter om deze sprint één geleerde les aan te pakken?

Ga eerst in gesprek over de volgende sprint. Waar ligt de nadruk op en welke lessen kunnen we oppakken. Ook kun je gebruik maken van dot-voting*) om te bepalen welke acties opgepakt gaan worden. Je laat dan ieder 2-3 stippen zetten bij de actie(s) waar de energie naar uitgaat of bij wat het belangrijkste is om aan te pakken.

Stap 4: Nu je weet wat je de volgende sprint anders wilt doen, is het goed om heel concreet te definiëren wat je dan doet. Laat ieder voor zich de actie persoonlijk formuleren. Dit kun je uitbreiden met een hulpvraag – hoe kunnen de anderen helpen? Vraag iedereen de persoonlijke actie uit te spreken. 

Het hardop uitspreken van de voorgenomen actie met ‘getuigen’ geeft de voorgenomen actie betekenis en de focus voor de actie-houder.

Tenslotte

Sluit af met het formuleren van jullie Definition of Done voor deze acties: hoe kun je weten en meten dat je de afspraak hebt geïntegreerd in jullie manier van werken? Spreek met elkaar af hoe je de voortgang volgt. 

*) dot-voting wordt veel gebruikt in Agile organisaties tijdens brainstorms of open space sessies. Na een eerste inventarisatie (post-it’s op een flap) mag ieder 3-5 stippen zetten bij de onderwerpen die het meeste aanspreken, of het meest belangrijk zijn, of het meest overgeslagen worden of <dat wat je wilt onderzoeken> . Als alle stippen gezet zijn, tel je de aantallen en het onderwerp met de meeste stippen krijgt de meeste aandacht en zo verder.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.