In de organisaties waar ik gevraagd wordt om de ontwikkeling van team of afdeling te begeleiden is samenwerken belangrijk. Vaak kom ik in beeld, wanneer een verandering doorgevoerd moet worden. Wat ik dan zie is dat samenwerken goed of minder goed vastgelegd is in afspraken, bijvoorbeeld beleid, governance, processen, goedkeuringsstructuren.

de interactie is waar het om gaat

Vaak worden de afspraken of keuzes op projectmatige wijze beschreven, goedgekeurd en dat is het dan.
Het wordt in de (digitale) kast gelegd.

Hoe zou het zijn, wanneer je de afspraken en de keuzes met elkaar bepaald en meteen ook bepaald hoe het werkbaar wordt? Want met de afspraken wil je toch met de organisatie succesvoller samenwerken?

dit vraagt tijd en aandacht

Want wat wil je bereiken? Wie wil je zijn? Hoe willen mensen bij jou horen? Dit zijn vragen die tijd en aandacht vragen om te beantwoorden. Dat vraagt interactie. Bestuur met directie met teamleiders met team. Misschien wel allemaal met elkaar.

In de interactie ontstaat de vorm waarin je gaat samenwerken. En omdat je er samen tijd en aandacht aan besteed is de vorm waarin je samenwerkt, jullie vorm. Dan gaat het moeiteloos.

Door tijd en aandacht te blijven geven aan alles wat je doet, blijft de samenwerking moeiteloos effectief.