Ze belt aan. Geduldig wacht ze tot er open gedaan wordt. Ondertussen kijkt ze op haar slimme horloge. In één oogopslag ziet ze wat er belangrijk is voor deze client.
Ah, daar gaat de deur al open: “Goedemorgen!” Geïnformeerd en met aandacht loopt de wijkverpleegkundige met de cliënt mee.
Binnengekomen vraagt ze hoe het gaat. Ze luistert aandachtig naar de cliënt en doet wat er gedaan moet worden. Zoals afgesproken met haar collega's zet ze dit meteen in het dossier van de cliënt. 
Terug in haar auto spreekt ze haar verslag in op haar horloge. Terwijl dit wordt opgeslagen, krijgt de wijkverpleegkundige het adres van de volgende client in beeld. De navigatie wijst haar de weg.

De plek van ICT

Digitalisering van leven en werk is niet meer terug te draaien. Met de banken voorop zijn inmiddels alle organisaties IT bedrijven geworden met een specifieke core-competentie. Ook zorgorganisaties! Dat klinkt misschien vreemd, maar kijk eens naar de hoeveelheid data die je verzamelt, de informatie die je daar uit haalt voor het verzorgen van je cliënten, de communicatie tussen arts, apotheek, verpleegkundigen. ICT systemen en oplossingen maken communicatie tussen verpleegkundige, client en zijn/haar omgeving mogelijk. Of het uitwisselen van gegevens tussen behandelaren, het doorbelasten van kosten aan zorgverzekeringen, het betalen van je medewerkers. Beeldbellen, wanneer fysiek ontmoeten niet mogelijk is.

Zo bekeken is IT het kloppend hart van de organisatie.

IM en innovatie

Bij veel zorgorganisaties is een innovatieafdeling ontstaan. Vanuit het vakgebied zorg, vinden procesveranderingen plaatst door onder andere technologische vernieuwingen. Deze innovatie afdeling vult hiermee de rol van business adviseur in van de Informatie Management functie: inspireren, procesverandering (anders werken door mogelijkheden IT/techniek), uitdagen, trainen en begeleiden. De verbinding met de zorgprofessional wordt hier gemaakt vanuit de vakkennis van zorgen.

Deze ontwikkeling geeft aan dat de IM functie niet een ICT-feestje is, noch moet zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie om te bepalen hoe data verzameld, verwerkt en bewaard wordt en welke informatie gedeeld wordt met wie. 

Het zorg-landschap is complex. Er zijn veel protocollen en wet- en regelgeving waar medewerkers en organisatie aan moeten voldoen. Het IT landschap is complex. De leveranciers leveren oplossingen voor een deel van de zorghandelingen, terwijl de tendens is om de zorg rond de client te organiseren. Denk daarbij ook aan ethische vraagstukken en privacy & security uitdagingen. 

Traditioneel is de verantwoordelijkheid voor data en informatie ondergebracht bij ICT en dus de CIO/IT manager. Het is nu tijd om de IM functie stevig vorm te geven in de zorgorganisatie. Zodat de zorgprofessional kan vertrouwen op de informatie die ze digitaal tot haar beschikking heeft voor haar proces. IM als katalysator van de digitalisering van de zorg.