De waarde van waarden

Gepubliceerd op 7 juni 2021 om 11:20

Informatie Management is de katalysator voor de digitalisering van de zorg. IM daagt de zorgprofessionals uit om eisen te stellen aan techniek / IT. Tegelijkertijd daagt IM de ICT-ers uit te komen met creatieve oplossing. Zo faciliteert IM de organisatie van de zorg van de toekomst.

Om deze rol te pakken heeft IM in de organisatie een heldere plek nodig. Misschien in 'de hark', maar zeker in het hart. Er is erkenning voor de rol nodig. En dat is twee-richtingverkeer: de omgeving moet IM erkennen en IM moet haar plek pakken zodat ze gezien kan worden.

Impact hebben

Hoe IM ook georganiseerd is: je wilt impact hebben. Je wilt dat je er toe doet. Je wilt invloed hebben met jullie projecten en waarde toevoegen aan de kwaliteit van zorg. Voor de client en voor de zorgmedewerkers.De meeste invloed heb je op jouw omgeving, wanneer jouw gedrag vanuit je hart komt. Vanuit jouw waarden. En dat geldt ook voor het team: de gedeelde waarden zijn het hart van samenwerken. Zo heb je impact.

Herkenbaar

Je hebt invloed op jouw omgeving, wanneer je duidelijk herkenbaar bent. Herkenbaar gedrag, bijvoorbeeld de manier van informatie verzamelen en de omgeving betrekken, maakt je herkenbaar. Het wordt duidelijk waarvoor ze IM moeten benaderen. Gedrag is goed te bespreken en te definiëren.

Maar de waarde van invloed hebben, ligt in het identificeren van de gedeelde waarden van het team. Deze gedeelde waarden zijn voor het team het ijkpunt voor de samenwerking, intern en extern. Daar staan jullie voor.

Van binnen naar buiten

Ik werk graag met teams aan het vergroten van hun invloed. Het is een proces van binnen naar buiten. Ik daag het team uit om hun waarden te identificeren vanuit hun eigen persoonlijkheid en eigen waarde(n). De teamleden verbinden zich met elkaar op basis van die gedeelde waarden. 

De kracht hiervan is, dat ieder teamlid is op eigen wijze verbonden met deze waarden en daarmee verbonden met de andere teamleden.Een intensief proces, waarin ze elkaar nog beter leren kennen.

Daarna doen we een stapje naar buiten en definieert het team welk gedrag hoort bij de gedeelde waarden. Bijvoorbeeld: 
de waarde 'leren' wordt vertaald naar "wanneer ik iets niet snap stel ik een vraag" en "wanneer iemand een vraag stelt geef ik antwoord of vraag ik door".

Doen en leren

Tja, en dan is het een kwestie van doen. In een cyclus van evalueren en aanpassen intensiveert de samenwerking, intern en extern. De reacties vanuit de omgeving worden geëvalueerd naar de eigen ervaringen. Het team zal de invloeden toetsen aan hun waarden en bepalen wat hun volgende actie wordt.  

Impact van IM vergroten

De waarde van waarden is dat ze de impact van jouw team versterken. Gedeelde waarde zorgen voor consistent gedrag van de teamleden. Consistent gedrag van het team maakt dat het team herkenbaar is, betrouwbaar in opleveren van projecten en voortgangsrapportages en noem maar op.

Wil jouw team van Informatie Managers zich krachtig positioneren door samen te werken vanuit hun waarden? Geef me een seintje, dan plannen we een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Ik vertel je graag hoe ik met jouw (IM) team kan werken. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.